VERITAS CL    NEJVÝKONNĚJŠÍ CL HYBRID NA TRHU

  • Nejvýnosnější CL hybrid v pokusech SPZO 2014–16
  • Významný synergický efekt s herbicidem CLERAVIS
  • Vhodný i do přísuškových lokalit

VERITAS CL je polopozdní hybrid ozimé řepky využívající Clearfield® technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid podává vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a s vysokým obsahem oleje. Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrnou úroveň přezimování. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Vysoká odolnost vůči přísuškům.