TEMPTATION  новинка  PLASTICKÝ A REZISTENTNÍ VŮČI TuYV

  • Nový výnosový potenciál
  • Vysoká plastičnost
  • Mimořádná výnosová stabilita
  • Rezistentní TuYV

NOVÝ VÍTR NA ČESKÁ POLE

TEMPTATION vykazuje velmi nadprůměrné výnosy semen vodnice). v zemích s rozdílnými pěstebními podmínkami (viz mapa). V České republice dos

áhl v průměru dvouletého zkoušení ÚKZÚZ v letech 2016–17 výnosu semen 116 % na kontroly: DK Exssense, DK Exquisite, Horcal. Obsahem oleje 48,98 % v sušině semen se řadí k nejolejnatějším materiálům.

STOP VIRÓZÁM

TEMPTATION je středně raným hybridem tvořícím středně vysoké rostliny (160 cm) s vynikající odolností proti poléhání (7,7). Vitalita a rychlý dynamický vývoj mladých rostlin hybridu umožňují lépe odolávat tlaku podzimních škůdců. Nová výnosová úroveň hybridu TEMPTATION má své pevné základy v geneticky podmíněné rezistenci vůči TuYV (virus žloutenky vodnice).

DO NÍŽIN I DO HOR, DO PÍSKU I DO KAMENÍ

Hybrid vyniká vysokou plastičností a nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování. Je proto vhodný do všech výrobních oblastí v ČR. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin na podzim a vynikající zimovzdornost umožňují výsevy také ve středně pozdních termínech. Hybrid velmi dobře reaguje přírůstkem výnosu při intenzivním způsobu pěstování.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

fruesaateig
nízký         vysoký
spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
     

Plastický hybrid pro rozdílné půdně-klimatické podmínky pěstování. Rezistentní vůči TuYV.