MENTOR    NOVÁ VÝNOSOVÁ ÚROVEŇ PRO PLASMODIOPHOROU NAPADENÉ POZEMKY

  • Hybrid s rasově specifi ckou rezistencí vůči
  • Plasmodiophora brassicae (nádorovitost košťálovin)
  • Vysoká výnosová stabilita
  • Vysévat jen na pozemky napadené Plasmodiophorou

„MENTOR MÁ V ČR ZDRAVÝ KOŘÍNEK“

Speciální hybrid s rasově specifi ckou rezistencí vůči Plasmodiophora brassicae (nádorovitostí) je určený výhradně pro plochy napadené touto chorobou! Na plochách postižených plasmodiophorou se MENTOR vyznačuje vysokou výnosovou stabilitou srovnatelnou s tradičními odrůdami pěstovanými v nezatížených podmínkách. MENTOR v průměru dvouletého zkoušení 2013 – 2014 dosáhl ve skleníkových testech nejnižšího indexu napadení ze všech zkoušených hybridů, viz tabulka. Nádobový test byl prováděn se vzorky půdy odebranými ze silně napadených 15 lokalit ČR. V rámci šlechtění rezistentních hybridů MENTOR představuje ve vývoji razantní progres.

  
oelgehalt
nízký         vysoký
 

ertragssicherheit

standfestigkeit
nízký         vysoký
gesundheit
nízký         vysoký
trockenstress
nízký         vysoký
regenerationf
nízký         vysoký
 

standorteignung

leichtboden
nízký         vysoký
guteboden
nízký         vysoký
schwereboden
nízký         vysoký
 

bestandesfuerung

spaetsaateig
nízký         vysoký
milchsaateig
nízký         vysoký
lowinput_eig
nízký         vysoký
fruereife
nízký         vysoký
spaetreife
nízký         vysoký
guellevertaeg
nízký         vysoký
maehdruschegn
nízký         vysoký
    
 

 

 

Pro dosažení dlouhodobě rasově specifické rezistence, by se měl MENTOR vysévat výhradně na pozemky napadené plasmodiophorou (nádorovitostí).